BST thiệp văn học Đồng Hành – Khi sức mạnh tinh thần đến từ tấm thiệp giản dị

BST thiệp văn học Đồng Hành – Khi sức mạnh tinh thần đến từ tấm thiệp giản dị

Xuất phát từ mong muốn khẳng định vai trò của văn học trong đời sống tinh thần của người Việt, Yên Văn đã sáng tạo nên BST Đồng Hành với 8 thiết kế hiện đại. Đây là những tấm thiệp…