ĐƠN VỊ HỢP TÁC

Là doanh nghiệp xã hội còn non trẻ, Yên Văn vô cùng trân trọng sự đồng hành và ủng hộ của các Quý Đơn vị. Sự ủng hộ và giúp đỡ của các Quý Đơn vị như một lời động viên ý nghĩa nhằm khuyến khích đổi mới giáo dục trong tương lai.

Hội Nhà văn Việt Nam

Nhà xuất bản Hội Nhà Văn

Bảo tàng Văn học Việt Nam

Nhà sách Phương Nam

VTV4

Trung tâm Anh ngữ Jaxtina

Lucky Uniform