THƯ VIỆN SỐ

TÀI LIỆU VỀ PHƯƠNG PHÁP HỌC

ĐỊA DANH VIỆT NAM TRONG VĂN HỌC

Tinh thần hiếu học và khao khát được học tập chủ động là những điều đáng quý ở học sinh. Tuy nhiên, nhiều bạn đã chọn cho mình những phương pháp chưa phù hợp hoặc có suy nghĩ chưa đúng khi tiếp cận tri thức. Chuỗi bài trong hướng dẫn này có thể giúp các bạn nhìn lại cách học của bản thân và điều chỉnh để đạt hiệu quả cao nhất.