THƯ VIỆN

TÀI LIỆU VỀ LÝ LUẬN VĂN HỌC

LÝ LUẬN VĂN HỌC - TƯ CHẤT NGHỆ SĨ CỦA NHÀ VĂN

Trong lý luận văn học, đối tượng nghiên cứu chính là cấu trúc kiến tạo nên văn học (bao gồm nhiều yếu tố cùng mối liên hệ nhằm tạo nên chỉnh thể văn học). Trong số đó, "nhà văn" là một yếu tố vô cùng quan trọng. Nhà văn là chủ thể sáng tác của văn học và tư chất nghệ sĩ chính là yếu tố tiên quyết đến sự ra đời một tác phẩm. Nhằm cung cấp những kiến thức tinh gọn và đơn giản cho các bạn, Yên Văn đăng tải loạt bài viết TƯ CHẤT NGHỆ SĨ CỦA NHÀ VĂN.

Tiếp tục KHÁM PHÁ "ĐỊA DANH VIỆT NAM TRONG VĂN HỌC"

Nơi cung cấp kiến thức tinh gọn, đơn giản qua các bài viết về địa danh Việt Nam trong văn học