THƯ VIỆN SỐ

TÀI LIỆU VỀ TỪ VỰNG TIẾNG VIỆT

PHÂN TÍCH VĂN HỌC QUA TỪ VỰNG

Để cảm thụ văn học, bạn cần biết tác giả đang viết gì. Để viết văn tốt, bạn cần có vốn từ đủ rộng và hay để diễn đạt thật hiệu quả. May thay, học sinh có thể làm chủ được cả 2 quá trình nêu trên thông qua hệ thống từ vựng phong phú của tiếng Việt.

Tiếp tục đến "Lý luận văn học" của Yên Văn

Nơi cung cấp kiến thức tinh gọn, đơn giản qua các bài viết về tư chất nghệ sĩ của nhà văn