THƯ VIỆN SỐ

TÀI LIỆU VỀ PHƯƠNG PHÁP HỌC

PHƯƠNG PHÁP HỌC TẬP CHỦ ĐỘNG & SÁNG TẠO

Tinh thần hiếu học và khao khát được học tập chủ động là những điều đáng quý ở học sinh. Tuy nhiên, nhiều bạn đã chọn cho mình những phương pháp chưa phù hợp hoặc có suy nghĩ chưa đúng khi tiếp cận tri thức. Chuỗi bài trong hướng dẫn này có thể giúp các bạn nhìn lại cách học của bản thân và điều chỉnh để đạt hiệu quả cao nhất.

TIẾP TỤC ĐẾN "TÀI LIỆU VỀ TỪ VỰNG TIẾNG VIỆT"

PHÂN TÍCH VĂN HỌC QUA TỪ VỰNG