Yên Văn là doanh nghiệp xã hội ra đời vì mục tiêu giáo dục thực chất và học tập sáng tạo. Để phát triển các ấn phẩm văn hoá và giáo dục, Yên Văn liên tục tuyển dụng các bạn artist vẽ tranh minh hoạ (cộng tác theo từng sản phẩm).
1. Số lượng: 4-5 bạn

2. Mô tả công việc: Vẽ minh hoạ

  • Vẽ tranh (trên máy) để minh hoạ cho các nội dung về văn học.

  • Vẽ minh hoạ cho học liệu giáo dục về văn hoá, văn học và lịch sử. 

  3. Yêu cầu

  • Vẽ đẹp, tư duy tốt về màu sắc và biểu tượng. 

  • Am hiểu về văn hoá Việt Nam và văn chương.

  • Chủ động, trách nhiệm, đúng deadline và đảm bảo chất lượng.

  • Có khả năng làm việc nhóm.

4. Hình thức: Làm việc online/offline tùy trường hợp.

5. Thù lao: Thỏa thuận, tuỳ từng sản phẩm.

6. Cách thức ứng tuyển: Gửi CV + portfolio (nếu có) vào Email: yenvan22.official@gmail.com 

Tiêu đề: HỌ VÀ TÊN – ỨNG TUYỂN ARTIST VẼ MINH HOẠ
 Deadline: As soon as possible